Mediation

Een juridische geschillenbeslechting kost doorgaans veel geld en tijd. De procedures duren lang en de uitkomst is voor alle betrokkenen de gehele periode onzeker. Uiteindelijk wordt een oordeel geveld waarbij altijd minimaal één verliezer is.

Partijen die samen via mediation naar een oplossing zoeken, kunnen een resultaat bereiken dat beter past en waarschijnlijk ook veel meer te bieden heeft dan een oplossing via juridische weg. Bij mediation draait het om probleemoplossend onderhandelen. Het gaat om het bereiken van een win-win situatie waarin de oplossing door beide partijen wordt gedragen en waarin geen verliezers zijn.

Mediation heeft een meerwaarde in situaties waarbij partijen er samen uit willen komen. Denk aan een conflict tussen bestuursleden, aandeelhouders, bedrijven, een ruzie in de maatschap of conflicten tussen werkgevers en werknemers.
Door samen, met behulp van een onafhankelijke derde (de mediator), naar een oplossing te zoeken is de kans groot dat partijen in de toekomst beter met de uitkomst kunnen leven en de onderlinge verstandhouding is verbeterd.

Als onafhankelijk derde zorgt K&A Consultants er voor dat dit proces op professionele en juiste wijze verloopt. Wanneer partijen (gedeeltelijk) overeenstemming hebben bereikt zal de K&A-mediator de uitkomst desgewenst formeel vastleggen in een (vaststellings)overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens


NederlandNederland:

K&A Consultants BV
Postbus 63
1790 AB Den Burg

Email: info@praktischondernemen.nl
Tel.: 0031 (0)222 322 517
Fax: 0031 (0)222 315 911

Meer contactinformatie


Spanje:

K&A Consultants S.L.
Apartado de correos 382
03110 Muchamiel - Alicante

Email: info@praktischondernemen.nl
Tel.: 0034 966 260 483
Fax: 0031 222 315 911

Meer contactinformatiewebsite security